Skip to main content
Over ons

Lionsgate Church

Lionsgate Church is een apostolische kerk. Wij willen Zijn koninkrijk zichtbaar maken hier op aarde. Gods liefde voor jou en mij is zo groot en dat willen wij jou laten ervaren. "On earth as it is in heaven".

Lionsgate Church wordt geleid door Paster Idsert & Judith van Brandwijk samen met een oudsten team.

Het oudstenteam bestaat uit;

  • Pastor Idsert & Judith van Brandwijk
  • Andrew & Roos Arlaud
  • Wim & Joke Schouten
  • Liszy Heemink

Leiderschapsteam

Lionsgate Church is een gemeenschap van mensen, jong en oud, van verschillende culturen die in eenheid met elkaar het wonderlijke evangelie van Jezus Christus willen beleven. God is de allerbeste in het verdrijven van chaos, angst en duisternis en het tevoorschijn roepen van orde, vrede en licht! Dat doet Hij niet alleen voor speciale mensen maar voor iedereen!! Ook voor jou!

Wij willen met elkaar veranderen naar het beeld van God. We willen onvoorwaardelijk geloven en ontvangen wat Hij in Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Samen met elkaar willen we de rijkdom van Gods beloften ontdekken. We leren met elkaar op te trekken in eenheid, geïnspireerd door de liefde van Jezus Christus en in de kracht van Zijn Geest! En dat is mogelijk omdat  Jezus heeft gebeden: ….. dat ze één zijn, gelijk Wij één zijn.

Wij willen met elkaar Gods koninkrijk bouwen. Wij zijn geroepen om te groeien tot volwassenheid, te wandelen in Zijn kracht en discipelen te maken.

Bedieningenraad


Lionsgate Church is geen onderdeel van een overkoepelende organisatie. Om de veiligheid te waarborgen werken wij met een bedieningenraad. Een raad van advies van leiders buiten de gemeente die toezicht houden. Zij geven advies maar er is ook statutair vastgelegd dat zij de koers van de gemeente waarborgen. 

Missie


Wij willen onder leiding en in de kracht van de Heilige Geest doen wat Jezus deed en Zijn Koninkrijk zichtbaar maken.

Visie


Lionsgate Church is een familie waarin ieder persoon meetelt en belangrijk is. Jong en oud wandelen samen in eenheid. Wij zijn een kerk gericht op jonge mensen.

Lionsgate Church is een apostolische kerk. Dit houdt in dat wij Zijn Koninkrijk zichtbaar maken met woorden, daden en kracht. Dit doen wij niet uit eigen kracht maar onder leiding en in de kracht van de Heilige Geest. Wij willen radicaal Gods wil doen zodat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt. Wij verwachten het bovennatuurlijke van God in elk gebied van onze levens en geloven dat wonderen en tekenen ons zullen volgen.

Wij geloven in de 5-voudige bediening; apostel, profeet, evangelist, leraar en herder. De 5 bedieningen om de kerk toe te rusten waarbij de apostel en de profeet richting bepalen.

Wij geloven in discipelschap. De grote opdracht van Jezus gaat niet over het maken van gelovigen maar over het maken van discipelen en dus ook over zelf discipel zijn. Wij willen groeien in onze relatie met God en ons denken elke dag verder vernieuwen. Wij geloven dat we elkaar in liefde kunnen bemoedigen en kunnen corrigeren. Wij zijn een kerk waar mensen Jezus leren kennen, leren wandelen met God de Vader en groeien tot volwassen christenen. Waar wij actief willen leren wandelen in de genadegaven tot opbouw van elkaar en de gemeente; een kerk zijn waar je herstel, genezing en bevrijding ontvangt.

Lionsgate Church is een aanbiddende kerk waarin de Heilige Geest alle ruimte heeft om te bewegen. Een kerk met een bron van lofprijs en aanbidding. Een bron waarin de tegenwoordigheid van God een kenmerk is. Waar nieuwe liederen worden geschreven. Liederen passend voor de tijd waarin we zitten en bedoeld zijn om iets vrij of in beweging te zetten. Lofprijs en aanbidding met een eigen karakter en herkenbaar geluid. Een kerk waar talentvolle muzikanten en vocalisten met elkaar optrekken en zo samen nieuwe gebieden van lofprijs en aanbidding ontdekken en innemen.

Kernwaarden


Wij zijn één familie
Ons geloof doet ons daden doen
Wij eren elkaar
Wij groeien en dragen vrucht
Wij dienen elkaar
 
 


Stay up to date

lionsgate.church

Lionsgate Church  |  Joop Geesinkweg 313  |  1114 AB  Amsterdam - Duivendrecht
T 020 5929929  |  info@lionsgate.church